เพชรแฟนซีสี

 

เพชรพลอยสีธรรมชาตินั้น มีมากมายหลากหลายเฉดสีเท่าที่สามารถจินตนาการ ได้ และพลอยทุกเม็ดจะมีความเป็นเอกลักษณ์ ในตัวของมันเอง

มูลค่าของพลอยสีธรรมชาติ นั้นจะถูกกำหนดด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความหายากของสี สีที่มักพบโดยทั่วไปจะได้แก่สีเทาและสีน้ำตาล ซึ่งโดยปรกติแล้วราคาจะต่ำกว่าสีที่ปรากฏน้อย กว่าในธรรมชาติ

เช่น สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีเขียว โดยเฉพาะสีแดงซึ่งเป็นสีที่หายากที่สุดและมี ราคาสูงที่สุด

สีสรรของเพชรพลอยนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชั้นโดยวัดจากความเข้มของสีนั้นๆ ดังตัวอย่าง

 

Fancy Vivid Yellow(สี เข้มเด่นชัด)

Fancy Intense Yellow(สี เข้ม)

Fancy Yellow (สีปรกติ)

Fancy Light Yellow (สี อ่อน)

 

ถ้าสีที่ปรกกฎนั้นไม่เด่น ชัดมากจะไม่ได้ระบุคำว่า “Fancy” ดัง ตัวอย่าง

"Natural Pink" หรือ "Natural Very light Pink" 

ในรายละเอียดที่ปรากฏสีมา กกว่าหนึ่งสี สีที่มีการระบุเป็นสีสุดท้ายนั้นจะ เป็นสีที่เด่นชัดที่สุดและเป็นตัวกำหนดราคาของพลอยเม็ดนั้นๆ ดังตัวอย่าง

Fancy Pink Brown จะปรากฏสีน้ำตาลในพลอยมากกว่า ดังนั้นราคา จะถูกกว่า Fancy Brown Pink

 

เพชรแฟนซีสีี

INFORMATION ABOUT FANCY COLOR DIAMOND

Natural Color Diamonds are found in nature in every shade imaginable. Each and every stone is one of a kind.

The value of a natural color diamond is determined by a number of factors, the most important is rarity of the color, more common colors such as gray, brown will generally cost less than colors that appear less frequently in nature such as Yellow, orange pink ,purple , blue, green, and the rarest and most expensive color of all is red.

Fancy color diamonds graded mainly into 4 categories by the intensity of the color.                 For Example:-

Fancy Vivid Yellow

Fancy Intense Yellow

Fancy Yellow

Fancy Light Yellow

 

If the color is very light it will be graded with out the term "Fancy"

For Example "Natural Pink" or "Natural Very light Pink" 

When the description include more then one color - The last descript color is more dominant

And the price will be affected by that, For Example: 

Fancy Pink-Brown has more brown in the stone therefore it will be cheaper than Fancy Brown Pink.


Novel Collection -Natural Fancy Color diamond Specialists

www.novel-collection.com


 

 

เพชรแฟนซีสี